השאירו פרטי התקשרות

...


עיצוב גינות גג ופטיו

,הקפדה על תכנון הגינה בסגנון של הבית- מודרני, כפרי וכולי וכחלק ממנו

,והתאמת החומרים וכלי השתילה (אדניות עץ, עציצי גלזורה) לאופי הבית

הריצוף ושאר האלמנטים. כמו כן מתבצעת התאמה של הצמחיה לתנאי

.ההארה והרוח

מומלץ לשתול בכלים גדולים  מפני שגודל הנוף של הצמח הוא פונקציה

ישירה של בית הגידול, וברוב המקרים מומלץ להוסיף מערכת השקייה

שכוללת דישון ולדאוג לניקוז מתאים. בגינות גג נושא ההשקיה הקצובה

.הוא קריטי להצלחת הגינה

עיצוב גינות בפייסבוק