השאירו פרטי התקשרות

...

nativ-haasara11גינה בקרקע חולית

.קרקע חולית היא מצע שאין בו הרבה חומר אורגני והמים לא נתפסים בו

חשוב להעשיר את הקרקע בטרם השתילה בחומרים אורגנים, המשמשים

להגברת תאחיזת המים וגם כהזנה לצמחים. באדמה חולית נשים כמות

.כפולה של חומר אורגני מאשר בסוגי אדמות אחריםgalil1

גינה בקרקע סלעית

בקרקע סלעית מומלץ יותר לעשות שימוש בצמחיה מקומית בשל אופי

.הקרקע, ולשלב את הצמחיה עם החורש הטבעי האופייני לסביבה זו

revadim6גינה בקרקע כבדה

קרקע כבדה היא בעלת תכולה גבוהה של חומר אורגני כך שצריך פחות

ערבוב של קומפוסט והחזקת המים שלה גבוהה כך שקיים אלמנט של

.חיסכון במים


עיצוב גינות בפייסבוק